Bitininkų Viliaus ir Bronės Krikščikų medus

This image has an empty alt attribute; its file name is Bitininkas-Vilius-Krikščikas.png

Medaus, kitų bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje Braškių kaime.

Bi­te­lė­mis Krikščikai už­sii­ma dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų. Avi­lius bi­ti­nin­kai lai­ko gi­rio­je, o žie­mo­ti par­ve­ža į Braš­kių kai­mą. Bi­ti­nin­kų ži­nio­je – 70 avi­lių, kurie yra nuolat tikrinami. Me­dus pa­žy­mė­tas ir nacionalinės ko­ky­bės pro­duk­to ženk­lu. Bi­ti­nin­kai teigė, jog Bir­žų regio­ni­nio par­ko pro­duk­to ženk­las jiems la­bai svar­bus įver­ti­ni­mas.

Tiekėjas: Vilius ir Bronė Krikščikai, Yčų g.15, Braškių k., Biržų r.

Saugoma teritorija: Biržų regioninis parkas

Užsakyti: +370 600 81960

Puslapyje skelbiama informacija yra orientacinė, dėl tikslių kainų ir paslaugų detalių kreipkitės nurodytais kontaktais.

No comments!

Write a review

El. pašto adresas nebus skelbiamas.