Saugomų teritorijų produkto ženklą nacionaliniu lygiu koordinuoja

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, Lietuva

vstt@vstt.lt
+370 5 272 32 84

 

Vietiniu lygiu saugomų teritorijų produkto ženklą koordinuoja konkrečios saugomos teritorijos direkcija.

[{"title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba, Antakalnio g. 25","coordinates":"54.700032, 25.310689"}]

 

Saugomų teritorijų produkto ženklą sukūrė ir šią svetainę administruoja

Baltijos aplinkos forumas

Kalvarijų g. 8-17, LT-09309 Vilnius, Lietuva

info@bef.lt
+370 5 213 8155

 

 

Susisiekti su saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojais