Kiekviena saugoma teritorija turi savo specifinį ženkliuką. Iš viso jų yra – 31.

Saugomų teritorijų produkto ženklas

Kiekviena saugoma teritorija turi savo produkto ženklą, kurį speciali ženklo komisija suteikia išskirtiniams tos vietovės produktams ir paslaugoms. Tai – darnūs produktai ir paslaugos, kurie ne tik saugo vietos gamtą ir puoselėja kultūrą, bet ir prisideda prie tos teritorijos gerovės bei klestėjimo. Visi produktai ir paslaugos pasižymi šiais bruožais:

  • Draugiški aplinkai

Ženklas suteikiamas produktų gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

  • Pagaminti smulkių vietos gamintojų

Ženklu pažymėta produkcija gaminama saugomoje teritorijoje įsikūrusių verslų. Įsigyjant šiuos produktus ar paslaugas kartu skatinate vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą.

  • Draugiški tradicinei kultūrai

Ženklą turintys verslai skatina kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą. Gaminiai dažnai reprezentuoja etnografinį regioną, kuriame gaminami.

  • Prisideda prie saugomų teritorijų vystymosi

Ženklą turintys verslai yra svarbiausi saugomų teritorijų partneriai, kasdieniais sprendimais ir nuolatine pagalba prisidedantys prie saugomų teritorijų tikslų įgyvendinimo.

 

Šiuo metu Lietuvoje yra virš 200 saugomų teritorijų ženklo turėtojų.